Actieplan Delfzijl

In 2012 heeft de gemeente Delfzijl de koers uitgestippeld voor de komende tien jaar. Aangezien de samenstelling van de bevolking verandert, wil de gemeente snel aan de slag, samen met inwoners, ondernemers, instanties en organisaties, om ervoor te zorgen dat de havenstad een prettige plek blijft om te wonen, te werken en te recreëren.

Bekijk het actieplan
1
Sluiten

Invullen lege plekken

Lege plekken in het centrum vullen we in met nieuwe woningen, die op maat zijn gemaakt voor bewoners van de Vennenflat en voor anderen.

2
Sluiten

Herstructurering winkelgebied

We verhogen de kwaliteit van het centrum door herstructurering, verbetering van gevels en straten en meer parkeergelegenheid. Op de twee supermarkten na, verplaatsen we alle winkels van het Vennenplein naar de stadskern.

3
Sluiten

Herontwikkeling De Vennen

In De Vennen komt een stadsboerderij voor kinderen én volwassenen. Op termijn slopen we de Vennenflat waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe bestemmingen, bijvoorbeeld woningen of stadstuinen.

4
Sluiten

Gebiedsregie

Een gebiedsregisseur betrekt de bewoners bij de ontwikkelingen in het centrum. Door samen op te trekken, verbeteren we de kwaliteit van de projecten. Initiatieven vanuit bewoners juichen we van harte toe.

5
Sluiten

Culturele agenda

Naast de Havendagen en de Pinksterfeesten krijgt Delfzijl in een culturele jaaragenda terugkerende culturele manifestaties, zoals het Muziekfestival. Plein Molenberg, de huiskamer van Delfzijl, heeft hierin een verbindende rol.

6
Sluiten

Sociale infrastructuur

Zorg en zelfredzaamheid krijgen aandacht in projecten die de zorgvraag van de bewoner en het zorgaanbod in Delfzijl verbinden. Zorgvoorzieningen dichtbij huis en een sociaal team behoren tot de mogelijkheden.

7
Sluiten

Stationsgebied

We verbeteren het stationsgebied zodat het de allure krijgt van vroeger: een mooie entree van de stad Delfzijl. We bereiken dit door het Stationsplein te veranderen in een groen voetgangersgebied omringd door bomen.

8
Sluiten

Herstel Singelgracht

We krijgen weer een vestinggracht. Door de Singelgracht uit te graven, hierover een voetgangersbrug te leggen en bomen te planten, worden de contouren van de vesting Delfzijl opnieuw zichtbaar.

9
Sluiten

Aanleg Vestingboulevard

Om de vesting Delfzijl nog duidelijker zichtbaar te maken, ontwikkelen we een Vestingboulevard die uitnodigt tot een prettige toeristische wandeling door het groen en langs het water rond het centrum.

10
Sluiten

Herstel Zeedijk

De Zeedijk wordt aan de buitenkant opgeknapt. Aan de binnenkant bekleden we de dijk, net als vroeger, met gras. Hierdoor ligt het centrum straks ingebed tussen het groen.

11
Sluiten

Inrichting Dijkzone

Tussen het centrum en het strand ontwikkelen we een nieuwe Dijkzone. Compleet met evenemententerrein, uitkijkpost, camperplaats en fietsroutes. Samen vormen de recreatieve en toeristische voorzieningen een aantrekkelijke poort naar de Waddenzee.

12
Sluiten

Vernieuwing Zeestrand

We gaan ons strand verbeteren en flink uitbreiden. Zo krijgen we weer een écht Zeestrand waar alle Delfzijlsters – net als vroeger – volop kunnen genieten van de zee.

12 projecten die het centrum van Delfzijl verbeteren

Een plan voor de gehele regio!

Hoewel de projecten voornamelijk gericht zijn op het centrum van Delfzijl, zijn ze ook van invloed op de ontwikkelingen in de wijken en dorpen, waarvoor de actieplannen nog in ontwikkeling zijn. Immers ALLE inwoners profiteren, uit de gemeente en uit de regio.

Het benodigde geld is bij elkaar, dus de handen gaan uit de mouwen! Koers naar de toekomst -
Koers 2022 - of op z’n Delfzijls:

“Nait zoezen, moar broezen!”

Wil je op de hoogte blijven over de laatste ontwikkelingen in Delfzijl? Volg ons dan op Twitter of ‘like’ ons op Facebook!

Uitgave
Gemeente Delfzijl
Postbus 20000, 9930 PA Delfzijl

Advies en concept
Statement Communicatie Adviesbureau

Vormgeving
Rutmer Zijlstra en
Jelmer Buitenga

Webdevelopment
Alex Jeensma